Živnostenské listy

ŽIVNOSTENSKÝ LIST ze dne 09.10.2006, Čj.: 06/10939/Chu/700430, Ev.č.: 360201-228050
Předmět podnikání: Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech.
Den vzniku živnostenského oprávnění: 10.05.2000
 
ŽIVNOSTENSKÝ LIST ze dne 09.10.2006, Č.j.: 06/10937/Chu/700430, Ev.č.: 360200-44335
Předmět podnikání: Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce prováděné zdravotnickým zařízením v jeho objektech a speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech.
Den vzniku živnostenského oprávnění: 10.05.2001
 
ŽIVNOSTENSKÝ LIST ze dne 09.10.2006, Č.j.:06/10936/Chu/700430, Ev.č.: 360200-41649
Předmět podnikání: Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky.
Den vzniku živnostenského oprávnění: 05.04.2000
 
ŽIVNOSTENSKÝ LIST ze dne 09.10.2006, Č.j.:06/10938/Chu/700430, Ev.č.: 360201-228048
Předmět podnikání: Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech.
Den vzniku živnostenského oprávnění: 10.05.2000