Deratizace

Opatření směřující k hubení či omezení výskytu škodlivých hlodavců. Systematickým prováděním preventivních opatření podstatně snižujeme přemnožení hlodavce.

Příklad: Spotřeba denní dávky potravy u potkana činí cca 10% tělesné hmotnosti jedince. Rozmnožování probíhá po celý rok a produkce mláďat za jeden rok: 1 samice = 38 mláďat. Dospělosti dosahuje v 75 dnech svého života, gravidita je pouhých 22 dnů.
Již zde si můžete spočítat jak je důležité nenechat tohoto hlodavce přemnožit.

Naši pracovníci splňují potřebnou kvalifikaci, dle platných právních předpisů i pro práci v potravinářském průmyslu /mistrovský kurz/.

Dle standardní metodiky deratizace zahrnuje

 • průzkum objektu
 • přípravu deratizace
 • kladení nástrah
 • kontrolu
 • evidenci prací – protokol
 • doporučená opatření

Deratizaci je doporučeno provádět nejméně 2x ročně /jaro, podzim/ s tím, že se provádí v tomto intervalu:
 • sběr a likvidace starých nástrah
 • sběr uhynulých hlodavců
 • doplnění nástrah

Nástraha je kladena do jedových staniček papírových, plastových, popř.uzamykatelných, druh použitého přípravku určíme podle toho, zda bude použit v suchém či vlhkém prostředí.

Celoplošná deratizace

Naše firma díky většímu počtu kvalifikovaných pracovníků provádí i celoplošnou deratizaci měst či obcí na území Východočeského kraje a Vysočiny.

 • plošná deratizace se provádí 2x ročně /jaro,podzim/
 • ošetřují se kanalizační sítě, zelené plochy a další vybrané objekty
 • zahrnuje pravidelné čtvrtletní kontroly v místech největšího výskytu hlodavců
 • okamžité doplnění nástrah v průběhu celého roku v místech upozornění odpovědným pracovníkem na výskyt hlodavce

Pravidelné kontroly a doplnění nástrah během roku jsou zahrnuty v roční smluvní ceně, bez ohledu na počet zásahů v průběhu celého roku.

Image 0 -

Image 1 -

Image 2 -

Image 3 -

Image 4 -

Image 5 -

Image 6 -

Image 7 -