O nás

Firma ASANA spol. s r.o. vznikla v dubnu 1991, ale již před tímto datem pracovníci firmy měli 6-14 letou praxi v oboru DDD. Zákonem č.258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, zákona č.455/1991 Sb.o živnostenském podnikání, došlo k transformaci naší činnosti. Firma vlastní všechny koncesní listiny a živnostenské listy nutné k podnikání, také povolení k výkonu veterinární asanační činnosti vydané Okresní veterinární správou v Hradci Králové dne 14.6.2000

Všichni pracovníci vlastní Osvědčení o absolvování základního, mistrovského a toxického kurzu, což je opravňuje pracovat v potravinářském průmyslu i se ZNJ. Používá se paleta povolených přípravků, sleduje se vývoj nových technologií, práce se realizují dle platných technologických postupů a etiket.

Image 0 -

Image 1 -

Image 2 -

Image 3 -