Zavíječ moučný

Ephestia Kuehniella

  • od vajíčka k dospělci 5 týdnů, pod 13°C se vývoj téměř zastaví, v teplých budovách 2 – 3 generace za rok, samice během života naklade 600 – 700 vajíček, larvy dlouhé 12 – 19 mm

Chování

  • vajíčka jsou kladena do mouky, otrub, ovesných vloček atd., dorostlé larvy šplhají po stěnách, produkují zámotky a kuklí se
  • různá stádia zavíječů se vyskytují i v prázdných skladech ve štěrbinách, dvojitých stěnách, zákoutích atd.

Škody

  • poškození mouky, a jiných rostlinných materiálů, znečištění potravin výkaly a pavučinkami, lepivé pavučinky ucpávají násypky a síta ve mlýnech

Prevence

  • omezení akumulace prachu, mouky, tabáku, prevence štěrbin a prasklin, udržování vlhkosti pod 60%, rychlá úprava surovin ve finální produkty, produkt utěsnit v obalu

vrátit se zpátky