Postřik proti nežádoucí vegetaci

Provádíme likvidaci všech druhů nežádoucích plevelů, trav, keřů, které zarůstají do chodníků či volné plochy v místech, kde není žádoucí.

Používané přípravky

Roundup Biaktiv

  • neselektivní přípravek přijímán výhradně zelenými částmi rostlin, především listy a stonky, poté přechází do celé rostliny a kořenů
  • rostliny během pár dní začnou žloutnout,během 1 – 3 týdnů úplně seschnou
  • přípravek se v půdě mikrobiálně rozkládá a nezanechává žádné škodlivé zbytky
  • odolnost dešti již 3 hod. po aplikaci

Garlon 4EC

  • širokospektrální systémový herbicid, který bezprostředně po aplikaci proniká do rostlin přes listy, lodyhy i borku dřevin
  • účinek přípravku na plevele a buřeň je patrný již za několik hodin po aplikaci
  • odolnost dešti již 2 hod. po aplikaci

Touchdown Quatro

  • postřikový neselektivní herbicid se systémovým účinkem pro aplikaci na list, k hubení jednoletých a víceletých plevelů včetně pýru, pcháče, osetu, atd.
  • použití na orné půdě před výsadbou, kompostech, cestičkách
  • odolnost dešti již 1 hod. po aplikaci