Ochrana dřeva

Provádíme sanaci dřevěných konstrukcí před dřevokazným hmyzem, plísněmi a houbami.
Biotičtí škůdci jsou schopni způsobit během několika let závažná poškození dřevěných konstrukcí, někteří pak napadají i okolní zdivo (např. houba dřevomorka domácí). Nezanedbatelné je rovněž negativní působení hub a zejména plísní na lidské zdraví.

Používané přípravky

  • Lignofix – různé modifikace
    • nátěr, postřik
    • preventivní povrchová ochrana dřeva v interiérech a exteriérech proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu

Z povrchu dřeva je nejprve nutné odstranit všechny nečistoty (případně kůru, staré nátěry), které zabraňují průniku aplikačního roztoku do dřeva, dřevo nesmí být také na povrchu mokré (např. po dešti)

Hlavní výhodou je dlouhodobý účinek chemických přípravků, které v ošetřeném dřevě zůstávají a chrání jej ještě minimálně 10 let po provedení sanace.

Plynování – fumigace

  • jedná se o jednorázovou velice účinnou metodu k likvidaci červotoče, tesaříka i jejich larválních stadií (chalupy, krovy, starožitný nábytek)
  • sanaci provádíme pouze v bezpečné vzdálenosti a dobře utěsněném objektu

Gastoxin Delicia

  • tablety s kontaktem se vzdušnou vlhkostí uvolňují účinnou látku fosforovodík, která hubí spolehlivě všechny stadia červotoče i tesaříka