Retardace

Zabránění klíčivosti brambor, přípravek inhibuje klíčení hlíz, brzdí dýchání a transpiraci hlíz, omezuje ztráty na hmotnosti v průběhu skladování.
Pro chemickou retardaci hlíz je u nás registrován přípravek NEO - STOP s účinnou látkou chlorpropham. Používá se buď ve formě poprachu hlíz nebo zmlžování.

Během skladování retardovaných hlíz se dodržuje doporučená teplota a relativní vlhkost.
Ochranná lhůta pro konzumaci hlíz po aplikaci přípravku je 60 dní.

Retardaci nelze provádět u hlíz čerstvě mechanicky poraněných, nezhojených, mokrých či hlíz napadených škůdci.