Šváb obecný

Blatta orientalis

Dospělci

  • hnědočerní až černí, samci nejsou schopni letu
  • délka těla 21 – 28 mm, délka života 2 měsíce
  • samice vytvoří během života 8 ooték ( 1 ootéka = 16 vajíček)
  • ootéku odkládá po 5 dnech, inkubační doba 44 dní
  • stadia samců nymfy při 30°C 5 měsíců, samice 9 měsíců

Chování

  • noční živočich, neschopen pohybu na hladkém povrchu, všežravec, v nutnosti žere i papír, kůži, přežívá i 3 týdny bez potravy
  • vyhledává tmavá, vlhká a chladnější místa, sklepy, kanalizace

Škody a prevence

  • viz Rus domácí

vrátit se zpátky