Roztoč moučný

Acarus siro

  • délka těla dospělce 0,2 – 0,7 mm, délka života 6 týdnů
  • od vajíčka po dospělce 2 – 3 týdny, samice klade 30 vajíček za týden

Chování

  • preferují relativní vlhkost 80 – 100%, teplotu 25°C
  • potrava produkty rostlinného a živočišného původu

Škody

  • snižuje kvalitu produktu, zápach, v obydlí vede k alergickým projevům

Prevence

  • zničit produkty, jejichž kvalita není dobrá
  • udržovat sklady suché a čisté
  • produkty neskladovat dlouho, uskladňovat v suchu a chladu
  • v domácnostech skladovat produkty v těsnících lahvích

vrátit se zpátky